přihlásit se: Články | Komentáře

Historie pramenů

0 komentářů

Luhacovice_lazne_penzion_hotel_ubytovani17

Rok Název pramene Událost
1669 Amandka První zmínka o luhačovických minerálních pramenech (J.F. Hertodt: „Tartaro – Mastix Moraviae…“). Poté byl Bublavý pramen, též Slaný pramen (starší názvy Amandky) obezděn.
1680 Vincentka Známa pod jménem Hlavní pramen. V tomto období byl zdroj zřejmě i upraven.
Kolem roku 1700 Sirný pramen Znám pod jménem Sirkovnica.
Před rokem 1770 Aloiska Známa před tímto rokem, původně Pramen v hoře, Lesní pramen.
1777 První odborný rozbor vody. Profesor vídeňské univerzity Heinrich Johann von Cranz podal po několikaletém průzkumu zprávu o léčivých vodách v celé monarchii včetně těch luhačovických v knize „Gesundbrunnen der Oesterreichischen Monarchie“ (Léčivé prameny Rakouské monarchie).
1780 Vincentka Dovážena místními obyvateli (tak zvanými „vodáky“) kvůli značné poptávce do Vídně.
1789 Vincentka Nad pramenem postaven zděný pavilon podoby zamřížované kaple s trefným nápisem na přední stěně: „Nemocnému k útěše, zdravému k potěše“.
Amandka Své dnešní jméno získal dle hraběte Amanda Serenyiho (1715 až 1770) nejstarší luhačovický pramen zvaný původně Slaný, případně Bublavý. Vyvěral donedávna na Lázeňském náměstí uprostřed kolonády.
Konec 18. stol. (1792) Vincentka Pojmenovaná dle hraběte Vincence Serenyiho (1752–1810), v podstatě zakladatele lázní. Původním jménem Hlavní pramen, lidově též Slanica.
1820 Vincentka Prodej v lahvích. Roční vývoz 160 tisíc lahví o objemu 1,5 l.
1821 Aloiska Počátek využívání k léčbě.
1830 Aloiska Luisin, Lesní pramen či Pramen v hoře pojmenován dle hraběnky Aloisie Serenyiové (1791–1862).
1.pol. 19.stol. Pramen dr. Štastného Úprava pramene z iniciativy hraběte Jana Serényiho(1776 -1854), pojmenován jako Nový, později dle hraběte jako tzv. Janova studna, též Janovka.
1850 Vincentka Přestavba pavilonu nad pramenem.
1851 Vincentka Vystavěna nová plnírna u pramene a skladiště lahví.
1856 – 1857 Antonínka Vykopány studny těchto pramenů.
2.pol. 19. stol Jubilejní a Ústřední Vykopány studny těchto pramenů.
1883 Vincentka Stříbrná medaile na mezinárodní lékárnické výstavě ve Vídni.
1904 Aloiska Zásah do jímaní pramene.
1904 Amandka Úpravy.
1905 Ottovka Původně pramen volně vytékající ze strže „V Zelnici“ obezděn a vyústěn ve sklepení. Pojmenován dle hraběte Otty Serenyiho (1855 až 1927).
1908 Amandka Úpravy.
1908 Elektra I Vyhloubení a vyzdění pramene původně volně vytékajícího do řeky.
1910 Elektra I. Zachycen pramen po regulaci řeky.
1912 Sirný pramen Sveden do sirných lázní.
1924 až 1925 Jubilejní pramen Zachycen pramen. Původní jméno Luční pramen.
1927 Jubilejní pramen Luční pramen přejmenován na Jubilejní na počest 25. výročí trvání Akciové společnosti Lázně Luhačovické.
1929 Pramen dr. Šťastného Erupce vody při hloubení vrtu u studny Janovky. Voda stříkala do výšky 20 m a pramen přejmenován z Janovky na Gejzír.
1929 Ottovka Známý kruhový pavilon pramene dle návrhu architekta Josefa Skřivánka. Grafický symbol Luhačovic.
1929 až 1930 Aloiska V důsledku poklesu hladiny zrušen starý pramen a zbudována nová 9 m hluboká studna.
1930 Elektra I Znovu navrtána Elektra I, archeologický nález o stáří 30 tisíc let.
1934 až 1937 Elektra I Pramen sveden na Lázeňské náměstí, kde sloužil pro pitnou léčbu.
1937 Ottovka Kašna Ottovky nad tenisovými kurty.
1938 Aloiska Definitivní zachycení.
1938 až 1939 Elektra I Definitivní úpravy pramene.
1939 Ottovka Stavba zaklenuté jeskyně s mříží s pramenem.
1939 Pramen dr. Štastného Práce na utěsnění a regulaci Gejzíru.
1940 Pramen dr. Štastného Nová váza Gejzíru.
1946 až 1949 Vincentka Výstavba nové plnírny. Roční produkce téměř 2 miliony lahví.
1947 až 1948 Vincentka Stavba haly Vincentka.
1947 až 1948 Amandka Úprava pramene do současné podoby.
1956 Pramen dr. Štastného Výměna pramenné vázy.
60. léta 20. století V provozu 12 zdrojů (nadzemní prameny: Vincentka, Aloiska, Ottovka, pramen dr. Šťastného, Amandka, mělké studny: Antonínka, Čítárna, Janovka, Jubilejní a Ústřední sirný pramen)
1961 až 1973 Nejrozsáhlejší výzkum luhačovických zřídel.
1963 Aloiska Stavba současného dřevěného pavilonu.
1963 Pramen dr. Šťastného Pramenná váza zničena opětovným výbuchem nezkrotného gejzíru.
1967 Pramen dr. Šťastného Nový vrt. Dokončena dnešní kašna. Od té doby pramen „seká dobrotu“.
1967 Pramen dr. Štastného Přejmenování Gejzíru po MUDr. Františku Šťastném (1933 až 1944). Luhačovický rodák, odbojář s pohnutým osudem byl za války umučen nacisty po zajetí během SNP na Slovensku.
1972 Bystrica a Dagmar Navrtány nové prameny.
1976 Elektra II Navrtána.
Leden 1987 Havárie kanalizačního systému s následnou kontaminací mělkých studní (hloubka 10 až 15 m). Následuje série vrtů pro zisk zdrojů z větší hloubky (30 až 50 m)
1987 Nová čítárna, Nová Janovka Navrtání nových zdrojů.
1988 Nový Jubilejní, Nová Vincentka, Vincentka II, Vladimír Navrtání nových zdrojů
1988 Amandka V důsledku vrtu Vincentka II na lázeňském náměstí poklesla hladina vyvěrající Amandky pod úroveň náměstí.
1993 Antonínka, Čítárna, Janovka, Ústřední Likvidace těchto starých mělkých zdrojů z 19. století. Ponechán jen Jubilejní.
1993 Dagmar Zdroje ze 70. 20. století: likvidace Dagmar na pozorování ponechána Bystrica a Elektra II.
1994 Pramen svatého Josefa Vytryskl pramen při zkušebním vrtu u kostela Svaté rodiny. Práce zastavena pro riziko ohrožení výdeje ostatních pramenů.
1997 Jaroslava Navrtání pramene.
1999 až 2000 Pramen svatého Josefa Rekonstrukce 5 let starého zkušebního vrtu. Dokončena kašna akademického malíře a sochaře Marka Triz Uljaka, z níž teče voda pramene sv. Josefa. Slavnostní vysvěcení pramene.

Napište komentář