přihlásit se: Články | Komentáře

Prohlídka starých Luhačovic

0 komentářů

Na rozcestí před budovou kulturního střediska zabočíme po Hlavní třídě napravo. Vzhled starých Luhačovic se v posledních desíti letech velmi změnil. Nejvíce je to vidět právě na této ulici. Vyrostlo zde nové sídliště „U zámku“ se 160 bytovými jednotkami.

Luhacovice_lazne_penzion_hotel_ubytovani25

Je pojmenováno podle zámku, stavěného barokním slohem v letech 1730-36. Patřil hraběcí rodině Serényiů, kteří od roku 1629 vlastnili luhačovické panství. Dnes je v zámku mateřská škola.
Proti zámku stojí fara, kde populární moravský „kukátkář“ Václav Kosmák při návštěvě v Luhačovicích beletristicky zpracoval své zážitky z lázni. S farou sousedí budova knihkupec ké učňovské školy, při které je nově zřízena střední škol i pro pracující. V těchto místech stávala původně obec ná škola (byla zbořena roku 1896), v které se roku 1838 narodil dr. František Brzobohatý, jeden z tvůrců českého těsnopisu. Za pomoci E. Novotného a Fr. Tauera sestavil roku 1863 učebnici těsnopisu, podle níž se vyučovalo až do roku 1921, kdy byla do našich škol zavedena těsnopisná soustava A, Herouta a S. Mikulíka. František Brzobohatý byl též činný literárně (pod pseudonymem Kyselka Slanovodský). Své humorné povídky zveřejňoval v soudobých humoristických časopisech. Vydal je i knižně. Zemřel roku 1914 v Lipníku nad Bečvou.

U zámku vyúsťuje Hlavní třída v silnici, která vede do Uherského Brodu. Při ní leží administrativní budovy Lesního závodu, Komunálních služeb a JZD Zálesí, benzínová pumpa, garáže ČSAD a na říčce Horní Olšavě kanalizační čistírna, kde se čistí odpadní vody z Luhačovic (v provozu od roku 1972).

U zámku zabočíme doprava na Družstevní ulici. Před restaurací U zámku spatříme památník, věnovaný rodině Kuželových z Luhačovic, která byla nacisty vyvražděna za to, že jeden z nich, Josef Kužela, se jako zkušební letec pokusil v roce 1944 odletět německým letadlem přes frontu. Třebaže se to nepovedlo a letec se při havárii na Vsetínsku zabil, zaplatily za to jeho matka, manželka a čtyři sestry životem. Památník byl odhalen v roce 1960.
Přejdeme přes most a železnici Luhačovice – Újezdec u Luhačovic. Po pravé straně míjíme budovu bývalého mlýna, kde býval častým hostem slavný český malíř Antonín Slavíček, který na několika obrazech zachytil krásu luhačovické přírody.

Zamíříme ještě na místní hřbitov, abychom si prohlédli místo posledního odpočinku Betty Smetanové, druhé manželky Bedřicha Smetany (zemřela roku 1908) a jejich dcery Zdeňky Heyduškové (zemřela roku 1936). Obě odpočívají ve společném hrobě. V levém rohu hřbitova spatříme náhrobek rumunských vojínů, kteří padli v boji o Luhačovice.
Od hřbitova bychom mohli pokračovat ve vycházce po cestě vedoucí k farmě JZD Zálesí, zvané Horní dvůr, odkud se nám naskytne řada krásných výhledů jak na Luhačovice, tak na celou oblast Luhačovické doliny.
Zpáteční cestu volíme opět kolem hřbitova a pak chodníkem kolem říčky Horní Olšavy k nádraží.


Napište komentář